JAD 2012 © www.filteko.sk


Používané pojmy

Filtračné netkané textílie pre hrubú filtráciu

Špeciálne netkané filtračné textílie

Panelové filtračné vložky

Vreckové filtre

Kompaktné filtre

HEPA a ULPA vysokoúčinné filtre

Kontakt

Home Home FILTEKO spol. s. r. o.

Vážení zákazníci:

dovoľujeme si Vám predstaviť katalóg výrobkov spoločnosti FILTEKO, s. r. o. a výrobkov spoločností, ktoré FILTEKO, s. r. o. exkluzívne zastupuje na území Slovenskej republiky:

American Air Filter Internacional (USA) - kompletný sortiment najvýznamnejšieho svetového výrobcu vzduchotechnických filtrov, filtračných médií, filtračných skríň a zariadení, komponentov pre čisté priestory a kompletného sortimentu zariadení pre ochranu životnéhoprostredia.

Sandler GmbH (SRN) - široký sortiment vedúceho európskeho výrocu filtračnýchnetkaných textílií pre hrubú aj jemnú filtráciu, lakovne a výrobu filtračných vložiek.

Příhoda (ČR) - kompletný sortiment textilných výusitek a vzduchových rozvodov na báze textilných materiálov.

FILTEKO, s. r. o. nadväzuje na aktivity spoločnosti TECHINVENT s. r. o., z ktorej vzniklo špecializáciou na oblasť filtrácie plynov a kvapalín. Pracovníci spoločnosti FILTEKO, s. r. o. pracujú v oblasti vývoja filtračných médií a vývoja a výroby filtrov už viac ako 15 rokov s cieľom neustále skvalitňovať a rozširovať ponuku služieb. Predkladaný katalóg slúži pre základnú orientáciu v ponúkanom sortimente výrobkov. Pre konkrétny výrobok, ktorý Vás zaujal, Vám radi poskytneme podrobnejšie katalógové listy.


    Vážení zákazníci, tešíme sa na spoluprácu


Ing. Radoslav Lackovič   

RIADITEĽ A KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Prehľad ponúkaných filtrov