JAD 2012 © www.filteko.sk


Používané pojmy

Filtračné netkané textílie pre hrubú filtráciu

Špeciálne netkané filtračné textílie

Panelové filtračné vložky

Vreckové filtre

Kompaktné filtre

HEPA a ULPA vysokoúčinné filtre

Kontakt

Home Home
EURÓPSKE NORMY PRE KLASIFIKÁCIU VZDUCHOVÝCH FILTROV
1. Klasifikácia hrubých a jemných filtrov podľa EN779 (resp. STN EN779)
2. Klasifikácia HEPA a ULPA filtrov podľa EN1822


Používané pojmy