JAD 2012 © www.filteko.sk


Používané pojmy

Filtračné netkané textílie pre hrubú filtráciu

Špeciálne netkané filtračné textílie

Panelové filtračné vložky

Vreckové filtre

Kompaktné filtre

HEPA a ULPA vysokoúčinné filtre

Kontakt

Home Home
Kompaktné filtre

VariPak


Univerzálny filter pre účinnú predfiltráciu alebo konečný jemný filter pre čelnú rýchlosť 1 – 1,5 m/s. Variabilná hĺbka skladaného filtračného média, rám MDF, resp. hliníkový profil. Celkovo vyše 30 prevedení.

VariCel II.


Vysokokapacitný predfilter alebo jemný filter s vysokou záchytnosťou prachu z dôvodu veľkej filtračnej plochy. Špeciálny kartónový rám, odolnosť voči pulzáciám a dlhá životnosť. Prevedenie HT pre lakovne s tepelnou odolnosťou do 385 °C s hliníkovým rámom a širokým sortimentom veľkosti a prietokov.

VariCel V


Vysokokapacitný odľahčený jemný filter odolný voči vlhkosti a pulzáciám. Mimoriadne veľká filtračná plocha a dlhá životnosť. Ľahká likvidácia v spaľovniach. Prietoky vzduchu až do 5000 m3/h pri priaznivých tlakových spádoch.

DuraVee


Vysokokapacitný odľahčený filter s mimoriadne pevnou konštrukciou a vysokou záchytnosťou prachu pre najnáročnejšie aplikácie s častými pulzáciami a vlhkosťou. Jednoduchá likvidácia v spaľovniach. Zväčšená filtračná plocha predlžuje životnosť filtra.

DuraCel RM


Špeciálny filter pre náročné aplikácie s častými turbulenciami a pulzáciami vzduchu s mimoriadne robustnou konštrukciou z pozinkovaného oceľového plechu. Trvalá tepelná odolnosť do 120ºC, špičková do 150ºC.