JAD 2012 © www.filteko.sk


Používané pojmy

Filtračné netkané textílie pre hrubú filtráciu

Špeciálne netkané filtračné textílie

Panelové filtračné vložky

Vreckové filtre

Kompaktné filtre

HEPA a ULPA vysokoúčinné filtre

Kontakt

Home Home
Filtračné netkané textílie pre hrubú filtráciu

Sawafil, Sawaloom


Náviny a výrezy filtračných textílií v rozsahu účinností G3 až F5 a s plošnými hmotnosťami 130 až 400 g/m2. Progresívna hĺbková filtračná štruktúra, vysoká pohltivosť prachu a rozmerová stabilita návinov aj výrezov. Textília FC200 pre vysokú tepelnú záťaž.

Sawatex (strop) a Sawaflor (podlaha)


Náviny a výrezy filtračných textílií pre stropy všetkých typov striekacích kabín (s ochrannou mriežkou) a podlahy kabín, v ktorých sa používajú ekologické vodouriediteľné náterové hmoty.