JAD 2012 © www.filteko.sk


Používané pojmy

Filtračné netkané textílie pre hrubú filtráciu

Špeciálne netkané filtračné textílie

Panelové filtračné vložky

Vreckové filtre

Kompaktné filtre

HEPA a ULPA vysokoúčinné filtre

Kontakt

Home Home
HEPA a ULPA vysokoúčinné filtre

Bio Pak


HEPA filter s jednoduchou konštrukciou a variabilitou použitých materiálov. Ľahko spáliteľné prevedenie, nenadpájané tesnenie.

Biocel V


HEPA filter s vysokou prietočnosťou, predĺženou životnosťou a zníženou hmotnosťou s možnosťou likvidácie v spaľovni. Mimoriadne veľká filtračná plocha.

Biocel III. 4000


Vysokoúčinný HEPA filter s mimoriadne vysokou prietočnosťou a robustnou konštrukciou. Extrémne veľká plocha filtračného média, predĺžená životnosť, redukcia rozmerov filtračných zariadení.


AstroCel I. a I. HC


HEPA filter klasickej konštrukcie s hliníkovými separátormi s účinnosťou H12 a H14 so 4 druhmi rámov. HC prevedenie pre zvýšené prietoky vzduchu. Široká ponuka rozmerov a tepelných odolností.


Astrocel II


Špeciálny HEPA a ULPA filter pre použitie v čistých stropoch a nástavcoch rôznej konštrukcie. Rôzne prevedenia rámov pre rôzne konštrukcie čistých stropov. Rám zo špeciálneho hliníkového profilu, ochranná mriežka média, nenadpájané nekonečné tesnenie.

AstroCel III. 4000, III. 3400 a III. NG


HEPA filter z mimoriadne kvalitných materiálov so špičkovými filtračnými parametrami. Vysoká filtračná účinnosť pri extrémne vysokých prietokoch vzduchu. Spáliteľné a tepelne odolné prevedenie (až 220?C krátokodobo).


Astro Pak


HEPA filter jednoduchej konštrukcie v spáliteľnom prevedení bez obsahu kovov. Aj prevedenie s pozinkovaným oceľovým rámom. Široký sortiment rozmerov včítane atypických.


AstroCel TM Hood


Čistý nástavec so zabudovaným HEPA, resp. ULPAfiltrom pre čisté priestory a stavebnicové čisté stropy s individuálnym prívodom vzduchu so zaručenou tesnosťou s variabilnou konštrukciou tesniacej plochy.

Dihedral


Filter s minimálnou čelnou plochou pre aplikácie s najvyššími nárokmi na prietočnosť pri vysokej filtračnej účinnosti. Rám z pozinkovanej ocele a v prevedení z nehrdzavejúcej ocele. Tepelne odolné prevedenie (cca 200 °C).

Mega Cel


Špičkový filter najvyššej kvality pre najnáročnejšie aplikácie s unikátnym membránovým filtračným médiom. Extrémne vysoká účinnosť pri vysokej prietočnosti a priaznivom tlakovom spáde. Rovnomerný prietok

vzduchu vďaka homogenite filtračného média.