JAD 2012 © www.filteko.sk


Používané pojmy

Filtračné netkané textílie pre hrubú filtráciu

Špeciálne netkané filtračné textílie

Panelové filtračné vložky

Vreckové filtre

Kompaktné filtre

HEPA a ULPA vysokoúčinné filtre

Kontakt

Home Home

Kompletná ponuka výrobkov zahŕňa:    
V oblasti ekologizácie ovzdušia ponúkame:
V oblasti služieb ponúkame:


Prehľad ponúkaných filtrov

Všetky ponúkané výrobky sú vyrábané, kontrolované a certifikované v súlade s európskymi normami EN779, EN1822 a vyrábané výhradne z materiálov spĺňajúcich tieto normy. Zastupované firmy sú v oblasti výroby, vývoja a skladovania certifikované podľa normy ISO 9001 a predstavujú absolútnu svetovú, resp. európsku špičku vo vývoji a výrobe ponúkaných filtračných médií, filtrov, textilných výustiek, komponentov pre čisté priestory a filtračných zariadení.

Kvalitu jednotlivých výrobkov pravidelne preverujú nezávislé poverené certifikačné organizácie. Kvalita HEPA a ULPA filtrov je zabezpečená individuálnym preverením kvality každého vyrobeného filtra podľa EN1822, čím sa zabezpečuje spoľahlivosť jeho použitia v najnáročnejších aplikáciách vo farmácii, elektrotechnike, jadrovej energetike apod.