JAD 2012 © www.filteko.sk


Používané pojmy

Filtračné netkané textílie pre hrubú filtráciu

Špeciálne netkané filtračné textílie

Panelové filtračné vložky

Vreckové filtre

Kompaktné filtre

HEPA a ULPA vysokoúčinné filtre

Kontakt

Home Home
Špeciálne netkané filtračné textílie

AmerKleen M80 a AmerGlass M57


Náviny a výrezy špeciálnych filtračných sklenených textílií v hrúbkach 25 až 95 mm s extrémne vysokou pohltiteľnosťou prachu a prietočnosťou. Použitie adhezívnej látky na zvýšenie filtračnej účinnosti, progresívna hĺbková filtračná štruktúra.

AmerGlas Paintstop Green


Špeciálna netkaná filtračná sklenená textília pre záchyt kvapiek náterových hmôt obsahujúcich prchavé rozpúšťadlá, určená pre ochranu odsávacích systémov striekacích kabín. Progresívna hĺbková filtračná štruktúra. Extrémne vysoká pohltiteľnosť aerosolov pri stabilnom tlakovom spáde.

AmerKool M81


Špeciálna filtračná textília na vysokoúčinný záchyt vlhkosti vo forme kvapiek a pary. Výrezy a náviny podľa špecifikácie. Typická aplikácia pre nasávania paroplynových zariadení a turbokompresorov. Vhodná pre oblasti s častým výskytom hmiel.